Ginseng

Ginseng har sedan länge används av österländska kulturer i över 1000 år och inte i västerländerna fören på 50-talet; och anses vara ett av de mest intressanta naturläkemedel som betyder ”helar allt” vilket baseras på den status roten har i traditionell kinesisk medicin.

Roten växer i skuggan som ursprungligen växte i undervegation i skogarna i Manchuriet och Korea. Den ginsengrot som marknadsförs idag kommer från odlingar framför allt i Korea. Ginsengväxten drivs upp från frön och beroende på behandlingen så får man röd eller vit ginseng.

Här kan du köpa Ginseng:

För att få en vit ginseng så ska torkningen ske i solen eller i ugn och det tunna ytskiktet ska tas bort. Underliggande yta är gulvit och rotens brottyta vit och mjölig. Om roten efter skörden behandlas med vattenånga under tryck och sedan torkas blir roten rödbrun till färgen och får ett glasartat utseende. Det sker fytokemiska förändringar under denna process. Den farmakologiska effekten blir förändrad. Röd ginseng innehåller alla saponiner som hitintills är isolerade från vit ginseng och dessutom några andra, vilka bildas under ångbehandlingen.

Ginseng är känt för att förbättra minnet, koncentrationsförmågan, minska stress och stimulera immunförsvaret vilket i sin tur minskar ålderssymtomen.

Användning av ginseng vid träning eller hårdare prestation av kroppen har forskare kunnat bevisat ökad prestationsförmåga, nedsatt svaghetskänsla och mindre trötthet. Efter en omfattande traditionell användnining av ginseng har det blivit godkännt och stöds även av studier på den godkända extrakten (G115).
Efter ett stort intag av alkohol under en längre period eller långtidsrökning så kan impotensbesvär utvecklas. Vid vissa former av impotens finner man en överproduktion av prolaktin (som vid kvinnlig bröstcancer). Den höga prolaktinhalten kan behandlas med läkemedel men troligen också förebyggas genom en fett- (och kött-) fattig kost.

Förutom en sund livsstil så brukar ginseng rekomenderas i olika former med andra mineraler och vitaminer för att bota impotens eller bristande sexuell förmåga.

För att få ut bästa effekt av ginseng så skall den tas åtta veckor i streck i samband med en sund och vimamin rik kost, och därefter vila i en till två veckor helt utan ginseng. Biverkningar vid användning av ginseng har rapporterats som t ex magbesvär och insomningsbesvär. Utöver så har det gjorts över 500 tester på ungefär 10 år där och i vissa fall har allergiska hudreaktioner har observerats.